Menu Sluiten

Missie en reglementen

Missie Stichting Register Mediator

De Stichting faciliteert een publiek toegankelijk onafhankelijk register van mediators. Allen getraind en opgeleid door een MfN/NMI en/of SRM erkende opleidingsinstelling.

Daarnaast verzorgt de Stichting promotie van het Register en wenst zij een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van mediation als instrument tot conflictoplossing. Mediation niet alleen vanuit het juridische kader bezien maar vooral relatiebevorderend en dichtbij de mensen.

Mediation voor Iedereen!

Sites van SRM:

• www.registermediator.nl
• www.registermediator.org
• www.mediatorregister.nl

Wel of niet een registratie bij het MfN?

Als mediator kunt u zich ook alleen bij het SRM registreren. U heeft dan het klachtenreglement van het SRM ter beschikking als alternatief op het klachtenreglement van het MfN. U kunt uw opleiding, PE e.d. hier registreren en bijhouden, u bent daarmee officieel geregistreerd en kunt gebruik maken van de titel "Register Mediator".

Waarom registreren bij Stichting Register Mediator (SRM):

I: U bent al bij MFN/NMI of ander erkend register geregistreerd? De voordelen:

  • Het register biedt een extra mogelijkheid tot presentatie van uw profiel en dienstverlening: uw eigen pagina voor beheer van profiel, intervisieclub en permanente educatie;Bezoekers van uw profiel binnen de site kunnen direct doorlinken naar uw eigen website;
  • De stichting biedt een alternatief klachtenreglement (zie homepage voor reglement) welke u optioneel kunt opnemen in uw mediationovereenkomst;
  • Het Permanente Educatie Reglement biedt een grote vrijheid: u bepaalt zelf aan welke criteria u wenst te voldoen passend bij de dienstverlening die u biedt;
  • Het Register biedt aan de bezoeker van de site de mogelijkheid een mediationopdracht via de stichting te laten lopen: mediators met een geschikt profiel worden hiervoor uitgenodigd;
  • Na registratie kunt u zich als Register Mediator presenteren en gebruik maken van ons logo in uitingen.

II: U bent niet (meer) bij MFN/NMI geregistreerd?
Indien u voldoet aan de criteria (zie reglement op deze pagina) kunt u zich in ons register gewoon registreren: SRM is zelf een onafhankelijk register van mediators.

Daarmee krijgt u wederom de beschikking over een klachtenreglement welke u in uw mediation-overeenkomst kunt opnemen met een klachtenprocedure die over de kwaliteit van de dienstverlening van mediators waakt.

Klachten reglement SRM

De Stichting kent voor de bij haar aangesloten mediators een klachtenreglement.

Download hier het Klachtenreglement

Wenst u een klacht in te dienen kunt u de volgende adressering gebruiken:

Stichting Register Mediator
T.a.v. Klachtencommissie
contact@mediatorregister.nl

Uitsluitend via email.

Conform het reglement ontvangt u binnen 30 dagen een bevestiging van de ontvangst van uw klacht en verneemt u over de te volgen procedure.

Belangrijk

Alleen indien u een schriftelijke overeenkomst c.q. mediationovereenkomst heeft met de betrokken mediator en in deze overeenkomst wordt verwezen naar het SRM klachtenreglement, kunnen wij uw klacht in behandeling nemen.

Indien uw klacht een financieel geschil betreft verwijzen wij naar de bijzondere bepaling
in het volgende artikel van ons reglement:

Art. 2.6: Openstaande facturen

Voor klachten die betrekking hebben op de gedeclareerde tarieven en eventuele openstaande facturen geldt de bijzondere regel dat van de facturen waar het dispuut over gaat minimaal 50% betaald dient te zijn aan de mediator alvorens de klacht in behandeling kan worden genomen. De klachtencommisie wenst hiermee te voorkomen dat betalingsonmacht/onwil een heimelijke reden van de klacht is.

Het bestuur van Stichting Register Mediator

Versie d.d. 1 juli 2009. Update januari 2022.

Mediation reglement SRM

Een mediation start met het aangaan van een mediationoverenkomst. Voor aangesloten Register Mediators biedt het SRM een reglement waarnaar kan worden verwezen in genoemde mediationovereenkomst. Op deze pagina treft u de link naar het reglement.

SRM Klachtenreglement

SRM Mediationreglement

Gedragscodes SRM Register Mediator:

Alle geregistreerde SRM Register Mediators zijn opgeleid volgens de normen zoals gesteld door het Nederland Mediation Instituut, tegenwoordig Mediators Federatie Nederland (MfN). Derhalve volgen onze mediators ook het daarbij behorende gedragsreglement waar SRM zich volledig bij aansluit (gedragscodes MfN). Nieuwste versie van het MfN gedragscode reglement treft u aan op de site van MfN.

Hierbij 1 aanpassing, voor klachten is indien in de mediationovereenkomst verwezen is naar het SRM klachtenreglement, het klachtenreglement van SRM van toepassing onder uitsluiting van artikel 10 (Tuchtrechtspraak) uit het MfN gedragscode reglement.

Opleidingsreglement (PE) SRM

De Stichting kent voor de bij haar aangesloten mediators een educatiereglement.

Art. 1: Permanente educatie

Als geregistreerd mediator dient u aan permanente educatie deel te nemen. De wijze waarop u dit voor uw praktijk wenst in te vullen is geheel vrij. Deze permanente educatie kan bestaan uit:

• Trainingen, workshops en opleidingen van verschillende instituten (kijk op ons overzicht);
• Deelname aan intervisieclub of groep (kijk op ons overzicht voor aanmelding aan groep);
• Zelfstudie;
• Terugkoppeling van tevreden klanten en succesvol verlopen mediations;

Van al deze activiteiten kunt u in uw beheerpagina zelf bijvoorbeeld 1 maal per jaar een jaarverslag maken of vaker indien u dat wenst. Ook kunt u melding maken aan welke intervisiegroepen u deelneemt.

Art. 2: Controle op juistheid van ingevoerde gegevens

De Stichting neemt steekproefsgewijs de proef op de som of gemaakte aantekeningen en gevolgde opleidingen ook daadwerkelijk gevolgd zijn. Bij waarneming van onjuistheden volgt onherroepelijke verwijdering uit ons register.

Art. 3: Certificering (in de toekomst)

De Stichting gaat in de toekomst voor bij haar aangesloten leden de mogelijkheid aanbieden om binnen een erkende intervisiegroep zelf de assessment te verzorgen. De wijze waarop de certificering gaat plaatsvinden is nog onderwerp van onderzoek.

Het idee voor toekomstige wijze van certificering is als volgt:

Voor certificering zal een casus beschikbaar worden gesteld welke binnen de intervisieclub kan worden geoefend. Indien de leden van de club zover zijn dat de certificering kan worden aangevraagd kunnen twee reeds gecertificeerd mediator (MfN Gecertificeerd of SRM Gecertificeerd) worden uitgenodigd als waarnemer van het assessment. Deze gecertificeerde mediators dienen niet van dezelfde intervisieclub deelnemer te zijn. Indien de gecertificeerde mediator de resultaten en de wijze waarop de mediation verricht is, voor voldoende beschouwd, kan een certificering worden aangevraagd bij SRM. Een reglement zal volgen.

Interesse? Meld uw intervisieclub of groep aan in ons bestand. Vervolgens kunt u een verzoek indienen per e-mail aan contact@registermediator.org

Wij wensen eenvoud en duidelijkheid in onze reglementen. Dit reglement zal in de loop der tijd op basis van ervaringen en bevindingen worden uitgebreid.

Het bestuur van Stichting Register Mediator

Versie d.d. 1 juli 2014.