Menu Sluiten

Scheiden met kinderen

Scheiden met kinderen?

Als u kinderen samen heeft staat u voor de keus op welke wijze u de opvoeding gaat organiseren. De meest gekozen optie is die van een omgangsregeling. Dit komt in de praktijk vaak neer op dat het kind woont bij de verzorgende ouder en ééns in de 14 dagen een weekend bij de andere ouder doorbrengt, wel of niet met nog een extra dag in die 14 dagen. De andere optie is die van co-ouderschap.

Dat wil zeggen dat beide ouders de verzorging voor een gelijk deel op zich nemen. Het kind woont dan de ene week of periode bij de ene ouder en de andere periode bij de ander. Dit betekent echter dat beide ouders in een redelijke straal van elkaar zullen moeten blijven wonen opdat het kind op normale wijze naar school kan en zijn/haar eigen leven kan leiden met vriendschappen en meer. Een complexe vorm, zeker ook omdat u beiden veel contact zult blijven hebben. Indien uw relatie op dit moment al conflictrijk is valt te bezien of dit een werkbare situatie gaat worden.

Ouderschapsplan - Zorgtakenoverzicht - Weekplanning - Jaarlijkse herziening - Vakanties - kinderalimentatie - financiële afspraken en meer...

Laat u adviseren en bespreek samen de opties en laat hierbij echt het belang van het kind voorop staan. Het kind op een veilige en opbouwende manier grootbrengen kan je niet nog een keer overdoen. Via de mediator kunt u begeleiding krijgen bij het vastleggen van werkbare afspraken. Diverse sjablonen en hulpmiddelen hebben wij voor u beschikbaar.

Paraplugesprek met je kinderen

Wanneer vertel je de kinderen dat jullie uit elkaar gaan? Er is hier geen regel die de beste uitkomst biedt. Toch in het algemeen wordt aanbevolen om kinderen zoveel mogelijk pas te informeren als er ook al antwoorden kunnen worden gegeven over de consequenties van de scheiding. Vragen zoals waar uw kind zal gaan wonen en hoe vaak hij of zij bij papa of mama zal zijn dienen zoveel mogelijk al duidelijk te zijn. Probeer daarom na te denken over welke vragen uw kind zal hebben en daar dan ook zoveel mogelijk de antwoorden voor te hebben. De scheiding zal veel verandering voor uw kind betekenen en onduidelijkheid kan dan voor extra belasting zorgen bij uw kinderen. Probeer daarom zoveel mogelijk helder te maken.

Inhoud ouderschapsplan

U mag zelf met uw ex-partner bepalen hoe u invulling geeft aan deze afspraken uit het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken opgenomen worden over:

  • De wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen;
  • De wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen over hun minderjarige kinderen;
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).
Bevorderen band ouders

Het ouderschapsplan schrijft ook voor dat de verzorgende ouder de band met de andere ouder bevordert. Het is namelijk in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders. Het uitgangspunt is dat allebei de ouders na de scheiding samen verantwoordelijk blijven voor de kinderen

Kies uw mediator via onze database