Menu Sluiten

Uit elkaar gaan bij samenwonen

Geregistreerd partnerschap - samenwonen

Voor ontbinding van een samenlevingscontract is het niet altijd nodig om de rechter hier bij te betrekken. U kunt ook samen tot werkbare afspraken komen om tot ontbinding te komen. Heeft u begeleiding nodig bij het maken van afspraken met elkaar, dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij kunnen u geheel van dienst zijn, zowel financiële vraagstukken als bijvoorbeeld een ouderschapsplan behoren tot onze diensten. Zo leiden wij u beiden door het woud aan mogelijkheden en regels om uiteindelijk in goed overleg tot afspraken te komen. Liggen de afspraken hiervoor vast dan wordt eventueel (bij geregistreerd partnerschap) via een advocaat dit aan het register medegedeeld waarna de ontbinding een feit zal zijn.

Samenwonen en kinderen?

Heeft u kinderen waar afspraken over gemaakt dienen te worden, dan is het raadzaam het ouderschapsplan eventueel door een rechter te laten bekrachtigen. In de kennismaking informeren wij u graag nader hierover.

Verder gelden de gelijke mogelijkheden voor begeleiding als ware u getrouwd. D.w.z. u kunt ieder een eigen adviseur(s) betrekken om tot werkbare afspraken te komen of gezamenlijk om tafel met de mediator van uw keuze.

Informeer vrijblijvend in het eerste gratis consult.

Scheiden met kinderen?

Als u kinderen samen heeft staat u voor de keus op welke wijze u de opvoeding gaat organiseren. De meest gekozen optie is die van een omgangsregeling. Dit komt in de praktijk vaak neer op dat het kind woont bij de verzorgende ouder en ééns in de 14 dagen een weekend bij de andere ouder doorbrengt, wel of niet met nog een extra dag in die 14 dagen. De andere optie is die van co-ouderschap.

Dat wil zeggen dat beide ouders de verzorging voor een gelijk deel op zich nemen. Het kind woont dan de ene week of periode bij de ene ouder en de andere periode bij de ander. Dit betekent echter dat beide ouders in een redelijke straal van elkaar zullen moeten blijven wonen opdat het kind op normale wijze naar school kan en zijn/haar eigen leven kan leiden met vriendschappen en meer. Een complexe vorm, zeker ook omdat u beiden veel contact zult blijven hebben. Indien uw relatie op dit moment al conflictrijk is valt te bezien of dit een werkbare situatie gaat worden.

Ouderschapsmodel - Zorgtakenoverzicht - Weekplanning - Jaarlijkse herziening - Vakanties en meer...

Laat u adviseren en bespreek samen de opties en laat hierbij echt het belang van het kind voorop staan. Het kind op een veilige en opbouwende manier grootbrengen kan je niet nog een keer overdoen.

Via de mediator kunt u begeleiding krijgen bij het vastleggen van werkbare afspraken. Diverse sjablonen en hulpmiddelen zijn beschikbaar.

Kies uw mediator via onze database