Menu Sluiten

Starten van je scheiding

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd dient u vaak nog met elkaar tot een verdeling te komen. In mediation kunt u dit samen bespreken. Voordeel van mediation is dat u als contractpartijen samen een grotere vrijheid heeft om naar werkbare afspraken te zoeken. Dit in tegenstelling tot afspraken maken in een gerechtelijke procedure. U heeft door samen afspraken te maken veel meer de uitkomst zelf in de hand. Voorwaarde voor mediation is wel dat u beiden goed in staat bent om datgene wat geregeld dient te worden goed te overzien en u ook in staat bent voor uzelf op te komen.

Natuurlijk ondersteund door een bekwaam mediator die u beiden in staat stelt datgene bespreekbaar te maken wat nodig is om tot goede afspraken te komen. Overigens is het ook mogelijk om op het moment dat u dat nodig vindt een adviseur, zoals een advocaat of een accountant, te betrekken bij de mediation. Vaak zal een mediator dit al zelf voorstellen als er enige mate van ongelijkheid wordt waargenomen in kennis van financiële onderwerpen of bij onvoldoende helderheid over te verdelen schulden en bezittingen en dit een goede gebalanceerde uitkomst in de weg staat.

Kies uw mediator via onze database of via kaart van Nederland

Kennismaking met de mediator?

Voor een goede uitkomst is het van belang dat u beiden een goed gevoel heeft bij de mediator. Daarvoor hanteren wij een kosteloze eerste consult/kennismaking. Dit betreft een eerste bezoek aan de mediator waarbij de mediator zich zal voorstellen en hij/zij samen met u de hulpvraag onderzoekt. Indien de hulpvraag (mediation bij echtscheiding of mediation bij ouderschapsplan enz.) duidelijk is en u beiden ook akkoord bent met de mediator zal de mediator een mediationovereenkomst en voorstel voor bemiddeling aan u verstrekken. Bij de eerstvolgende sessie kunt u dit dan samen ondertekenen waarna de mediation aanvangt. Mediation is op basis van vrijwilligheid. Dat wil zeggen dat u ten alle tijden kunt stoppen met mediation. U bent dus niet verplicht om door te gaan. Wel adviseren wij u om de nodige inspanning te leveren ten einde toch voor uw beiden tot een goede uitkomst te kunnen komen.

Hoe werkt mediation bij echtscheiding?

Na aanvaarding van de mediationovereenkomst start de mediation en zult u bij de mediator de eerste bijeenkomst houden. Hier wordt doorgaans eerst besproken wat de spelregels zijn aan tafel bij de mediator. Het is van belang om rust en veiligheid aan tafel te ervaren, juist daar waar er nog veel emoties zijn. De mediator zal hiertoe een bepaalde methodiek kiezen ten dienste van een goed verloop van de mediations.

Om de mediation effectief te laten verlopen heeft de mediator voor u een intake-formulier beschikbaar. Daarin kunt u beiden aangeven wat er zoals te verdelen is en welke onderwerpen besproken dienen te worden. Dit vormt de leidraad in de mediation. Al naar gelang de uitkomst van elke sessie zal een mediationtraject doorgaans drie tot zeven sessies nemen. Als u het snel samen eens kunt worden zal het traject spoedig verlopen. Heeft u veel verschillende opvattingen en staat u op belangrijke punten ver van elkaar verwijderd, dan neemt een mediation meer tijd. Ook als u na 5 of 6 sessies twijfelt is het de moeite waard toch te proberen tot een overeenstemming te komen, zeker als het kinderzaken betreft is de toekomstige “ouderschapsrelatie” daar bij gebaat.

Kies uw mediator via onze database of via kaart van Nederland

 

Vastleggen afspraken

Na een aantal sessies zal de mediator de gemaakte afspraken vastleggen in een convenant. Vaak al na een paar sessies ten einde de partijen te helpen structuur te krijgen in de punten waar al overeenstemming over bestaat en waar nog verschillend over wordt gedacht. Zo zal samen tot een definitief afsprakendocument worden gekomen. De mediator stelt u beiden in de gelegenheid om uw standpunten uit te wisselen en zal u begeleiden bij het onderhandelen naar een uitkomst die u beiden wenst. Voor een succesvolle onderhandeling dient u beiden bereid te zijn naar elkaar toe te bewegen. Zonder beweging, dan kan het zijn dat de mediator adviseert de mediation te staken en zal hij u beiden doorverwijzen naar een advocaat.

Nadat u beiden tot overeenstemming bent gekomen, wordt het convenant afgerond en door u beiden ondertekend. Vervolgens wordt deze door een advocaat gecontroleerd op procedurele correctheid met een korte inhoudelijke toetsing. Indien gewenst kan ook een uitgebreide toetsing worden verzorgd. Waarna het convenant naar de rechtbank wordt verzonden ter behandeling. Na gemiddeld vier tot zes weken ontvangt u doorgaans bericht dat de echtscheiding is uitgesproken en kan de beschikking worden ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente waar u destijds bent gehuwd.

Kies uw mediator via onze database of via kaart van Nederland

Na de uitspraak

Nu kunt u tot afwikkeling overgaan. Met de beschikking kunt u bijvoorbeeld bij de notaris de woning laten toewijzen, hypotheek op juiste naam laten stellen, huurovereenkomst laten aanpassen, pensioenpolissen laten verevenen en meer.

Indien gewenst kan uw mediator ook daarbij van dienst zijn.

Na drie maanden?

Mogelijk heeft u de wens om na de uitspraak toch nog een aantal zaken te bespreken met de mediator, zoals bijvoorbeeld aanpassing van afspraken rondom de kinderen of andere zaken die toch anders uitpakken dan in eerste instantie was voorzien.

Hoe nu beginnen met uw scheiding? De scheidingsmelding aan je partner

Het begint natuurlijk met je partner te vertellen dat je wilt scheiden. Besef hierbij dat je een (emotionele) stap voor bent op je partner. Hij of zij zal je bericht moeten verwerken en daar zal vast enige tijd overheen gaan voordat jouw keuze wordt aanvaard door je partner. Zie verder de tips onder het kopje "Hoe vertel je het".

Na de melding en als je keuze ook echt vast staat kun je een mediator bellen voor een afspraak. Vervolgens kan hij/zij jullie samen ontvangen of bij jullie thuis voor een eerste kennismaking waarbij jullie (of jouw) wensen nog eens worden uitgesproken en zo een traject wordt opgestart. De mediator zal jullie geheel door het traject van uit elkaar gaan begeleiden inclusief ook de afwikkeling van de echtscheiding bij de rechtbank (in samenwerking met een advocaat).

Een eerste consult is bij veel van onze mediators kosteloos.
Ook wanneer één van u nog twijfels heeft over de echtscheiding. Een intakegesprek verplicht u tot niets, u kunt dit geheel oriënterend aangaan.

Kies uw mediator via onze database of via kaart van Nederland