Menu Sluiten

Wat is mediation?

Mediation is het onder begeleiding van een neutrale derde samen onderhandelen over een goede oplossing van een conflict. Mediation is in sommige landen al eeuwenoud en sinds een aantal jaren is er groeiende belangstelling voor mediation in Nederland. Mediation vormt een alternatief voor de strijd, voor het al strijdend ten onder gaan in een conflict.

Een mediator moet een gedegen opleiding hebben, die hem of haar in staat stelt om op een effectieve manier in te spelen op het conflict tussen partijen. Daarbij gaat het niet om de vraag wie gelijk heeft (zoals een rechter doet), of wie de sterkste is (zoals een scheidsrechter doet), maar om de vraag hoe partijen er gezamenlijk en vooral toekomstgericht uit kunnen komen.

De ervaring leert dat mediation in heel veel verschillende soorten conflicten tot bevredigende resultaten kan leiden. De mediator begeleidt partijen bij het naar voren brengen van hun belangen die spelen bij het conflict en vaak blijkt dat die belangen deels gelijkgericht zijn, deels elkaar aanvullen en slechts voor een deel tegengesteld zijn. Echt tegengestelde belangen vormen natuurlijk een probleem, maar er zijn manieren om daarover probleemoplossend te onderhandelen.

De meerwaarde van mediation ten opzichte van een (juridische) strijd is dat de verhoudingen tussen partijen in de regel erop vooruit gaan, dat beide partijen vaak tevreden zijn met de uitkomst (in plaats van één van de partijen), dat partijen zich beter houden aan de gemaakte afspraken en dat partijen vaak beter in staat zijn om ook toekomstige verschillen van mening makkelijker aan te pakken. Mediation is een goed alternatief in met name die conflicten waarin partijen ook langere tijd op elkaar zijn aangewezen.

Transformatieve mediation

In de transformatieve mediation wordt ook aandacht geschonken aan de bron van het probleem. Dus we pakken niet alleen de symptomen. Ook de oorzaak krijgt aandacht in de mediation met als gevolg dat de relatie tussen de betrokken mensen kan verbeteren.
Bron: gedeeltelijk overgenomen uit het SDU Mediationhandboek.